Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

Cloud Apps

Molnbaserade applikationer för SAP Business One

Med intelligenta lösningar inom företaget kan ditt team få ut mer av sitt arbete och bli mer effektiva i sina specefika roller. Cloudapps gör din produktionsprocess mer digitaliserad och effektiv med hjälp av dess moderna och användarvänliga arbetssätt.

En dator med ett grafikt gränssnitt

Applikationer

Build

Produktdesign och hantering 
Build hjälper er att på ett effektivt sätt hantera krav och specifikationer för nyutveckalde och befintliga produkter. Samt göra det enklare att lägga till färdiga produkter i SAP Business One.

Produce

Bearbetning av produktionsorder 
Ett omfattande system för backloghantering som hjälper produktionsansvarig att organisera, prioritera produktionsordrar och stödjer operatörer genom papperslös åtkomst vid utförande av operationer, körplaner och insamling av produktionsdata. Produce består av två separata appar som arbetar sömlöst tillsammans.

Inspect

Applikation för kvalitetskontroll 
Inspect är en app som på ett enkelt sätt ger den kvalitetsansvarige möjlighet att göra kvalitetskontroller, planera, automatisera och delegera arbete. Samt hjälper inspektörer att köra tester och registrera resultat. Inspect består av två separata appar som arbetar sömlöst tillsammans.

Cloud Apps

Rollbaserad

Ökad arbetsprestanda  med färdiga lösningar för specifika affärsroller för ett snabbt och smidigt sätt att arbeta.

Lätt att använda

Mindre komplexitet och en snabb inlärningskurva  genom lättanvända funktioner och självförklarande användargränssnitt.

Snabb uppstart

Nyttja tjänsterna snabbt och enkelt genom en problemfri implementering och minimal support. 

Men den rollbaserade och lättanvända layouten förbättras teamets produktivitet och ni kan lägga fokus på det som är viktigt.