Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

Från nischföretag till global ledare

BeOneNorth hjälpte Latitude 64 att implementera ett nytt ERP-system värdigt en världsledande discgolftillverkare.

FÖRETAG: Latitude 64
BRANSCH: Tillverkningsindustri
GEOGRAFI: Global
UPPDRAG: Implementering av ERP


Utmaning

Latitude 64 har sedan starten 2004 byggt upp sitt systemstöd med interna dokument, olika webbshoppar och ett fristående ekonomisystem. Inget av systemen hade koppling till andra delar av verksamheten eller till inkommande produktion.

Avsaknaden av standardisering av datahantering och processer ledde till många avvikelser och ineffektiva flöden. För att kunna fortsätta tillväxten på en global marknad och utveckla verksamheten konstaterade ägare och ledning att det fanns ett behov av att införa ett affärssystem och likrikta processer.

Lösning

Latitude 64 vände sig till BeOneNorths verksamhetskunniga konsulter för vägledning om hur arbetet skull kunna genomföras. Syftet var att skapa bättre kontroll, effektivisera och möjliggöra fortsatt tillväxt.

Arbetet inleddes under slutet av 2022 med definition av projektets omfattning, mål och med att säkerställa samsyn och engagemang i projektgenomförandet. Projektet startade formellt i februari 2023.

Den ursprungliga planen var att genomföra projektet i två steg. I steg 1 skulle SAP Business One och företagets >10 000 unika artiklar implementeras. Detta genomfördes med driftstart under hösten 2023. Efter driftsättning fortsatte implementeringen med avancerad produktionsstyrning, WMS (inkl. flytande lager), PIM och BI system.

Fokus genom hela projektet har varit att genomföra det i nära samarbete och med fokus på en aktiv och positiv relation mellan kund och leverantör.

Resultat

ERP-systemet driftsattes, inom budget, den 1 september 2023 och har nått eller överträffat de uppsatta effektmålen för:

  • Effektivitetsökning
  • Integration av information
  • Kostnadsbesparingar
  • Bättre beslutsfattande
  • Förbättrad kundservice
  • Flexibilitet & skalbarhet
  • Framtidsäkrad

Prisbelönat

Arbetet tillsammans med Latitude 64 utsågs till bästa affärsystemsprojekt i Sverige 2023/24 av HerbertNathan & Co.

”Ett lyckat projekt där det krävdes ett stort förändringsarbete av oss. Vi gick från interna dokument, olika fristående webbplattformar och ett ekonomisystem, till att implementera ett Affärssystem som ska integrera med sidosystem.”

Hans Petter Haugen, CFO Latitude 64.

Grippbild av medarbetare
Boka möte