Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

För dig som produktionsansvarig

SAP Business One ger möjlighet att hantera hela produktionskedjan.

SAP Business One är konstruerad för små och medelstora företag, och ger dig korrekt information i realtid som du behöver för att hantera din produktion och lönsamhet. Med integrerade lösningar för EDI, logistikhantering, fraktlogistik och avancerade tillverkningsfunktioner gör det enkelt ha kontroll på produktionen från start till färdig produkt.