Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

För dig som VD

SAP Business One hjälper dig öka effektiviteten på företagets processer och ger dig bättre insyn i verksamheten. Du kan snabbt agera och fatta beslut tack vare information i realtid, vilket gör att du kan öka tillväxten på ett vinstgivande sätt.

SAP Business One är en fristående integrerad lösning som ger dig uppsikt över hela ditt företag och total kontroll över alla verksamhetens aspekter. Det samlar all viktig information och ger all personal inom företaget snabb och enkel tillgång till den. Till skillnad från rena bokföringspaket och kalkyler ger det dig den information du behöver vid förvaltning av verksamhetens viktigaste områden.

Man i kostym framför en laptop