Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

För tjänsteföretag

Hur SAP Business One kan hjälpa dig!

Denna lösning gör det möjligt att beräkna och skapa projektbudgetar och jämföra dem med realla kostnader och förbättra marginaler genom att fokusera på mest lönsamma leads. Planering av resurser kan göras effektivt med användbara verktyg som hjälper dig att reagera på kundbehov snabbare och därmed stärka kundrelationer. Lösningen hjälper Att förvärva lönsamma kunder med anpassningsbar och dynamisk lösning för CRM.

SAP Business One möjliggör effektiv projekthantering för hela arbetsflödet av små och medelstora tjänsteföretag. SAP Business One möjliggör effektiv ekonomisk förvaltning och förbättrad faktureringsnoggrannhet inklusive kassaflöden.

Business man dricker kaffe