Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

För dig som försäljningsansvarig

Från offerter till order, leveranser och fakturor.

– SAP Business One innehåller alla verktyg som krävs för effektiv hantering av hela säljprocessen och kundlivscykeln.

SAP Business One innehåller alla funktioner som krävs för enkel hantering av hela processen från order till betalning. Samtliga marknadsföringsdokument i säljprocessen är mycket flexibla. Delsummor kan skapas, fritext kan läggas till och det går att visa rekommenderade alternativartiklar.

Bruttovinst kan beräknas för varje dokument och det är lätt att visa senast erbjudna försäljningspris. När ett dokument har skapats kan användarna lätt exportera det till Microsoft Word. Vid registrering av försäljningsorder får användaren en fullständig översikt över en artikels lagerposition i flera lager när en brist uppstår. Med hjälp av funktionen för Möjligt att lova kan ordermottagaren välja från en lista över alternativa artiklar eller tillåta att artiklar dellevereras. Flera leveransdatum och leveransadresser för varje radartikel kan också anges och vid behov kan till och med ett kompletterande inköp skapas automatiskt.

Laptop står på ett bord med den sjö i bakgrunden