Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

Effektiv projektstyrning

Ett projekt består normalt av 6 faser. Idé, planering, bygga, exekvera, avslut och effekthemtagning. Att driva projekt effektivt innebär att kunna tidsätta allt arbete, kontinuerlig återrapportering samt leverera varje liten del i tid. Om varje enskild aktivitet levereras i tid och med rätt kvalitet så kommer garanterat hela projektet leverera i tid. Utmaningen ligger i att komma dit.

Rätt projektstyrningsverktyg kommer hjälpa dig med hela denna processen og bidra med att minska kostnader och risker i ditt företag. SAP är ett digitalt verktyg som synkroniserar och strukturerar alla dina projekt!

Vi erbjuder högsta service genom att behandla varje projekt med den omsorg och uppmärksamhet som den förtjänar. När du väl valt rätt lösning för dina behov, kommer vårt projektledningsteam att stödja dig genom genomförandet.

Ett team av medarbetare