Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

För dig som eftermarknadsansvarig

Service & eftermarknad

SAP Business One hjälper service- och eftermarknadsavdelningar att ge support för serviceverksamhet, hantering av servicekontrakt, serviceplanering, spårning av kundinteraktion, kundaktiviteter och kundsupport.

Servicekontrakt

Tillåter användarna att skapa ett regelbundet support- eller garantikontrakt för artiklar eller tjänster som sålts till en kund.

Kundens utrustningskort

Ger servicetekniker detaljerad information om en artikel som har sålts till en kund, exempelvis en tillverkares serienummer, ersättningsserienummer och hela historiken för servicesamtal. Här finns även en lista över artikelns servicekontrakt.

Kundens utrustningsrapport

Visar all utrustning och motsvarande serienummer som har sålts till en kund eller ett antal kunder.

Laptop står på ett bord med en sjö i bakgrunden