Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

Service & underhåll

ITC MRO – SAP Business One for Maintenance, Repair & Overhaul

ITC MRO SAP Business One för underhåll, reparation och översyn är den perfekta lösningen för företag med service och underhållsverksamhet. Lösningen har alla nödvändiga funktioner som är nödvändiga för förebyggande och korrigerande underhåll och omfattande serviceorder inklusive orderplanering, kapacitet planering och flexibel fakturering. ITC MRO stöder serviceuppskattning baserat på mallar och förflutna projekt, omfattande fakturering med arbetskraft och delar och omfattande servicehistoria. Fördelarna inkluderar exakt och on-time fakturering, bättre utnyttjande av resurser, förbättrad finansiell kontroll, synlighet & lönsamhet och naturligtvis förbättrad kundnöjdhet.

Sap business one device

Planerat underhåll serviceorder

Baserat på underhållsfrekvensen från kundens utrustning, genererar systemet automatiskt underhållsserviceorder. Dessa kan ändras genom valbara intervall, räknare eller vad som kommer först.

Fakturering underhållsavtal

Beroende på faktureringsintervall, avtal, serviceorder, kan detta hanteras och garantera en effektiv och snabb fakturering.

Serviceärenden

Från serviceärenden kan systemet generera serviceorder. När en serviceorder tas fram på skärmen finns en komplett översikt över tidigare serviceärenden, tidigare beställningar, serviceorder och planerade serviceorder.

Planering av serviceorder

Grafiska planeringsverktyg gör planeringen snabb och enkel. Serviceorder planering och kapacitetsplanering är helt integrerade. Serviceorder och uppgifter kan tilldelas anställda med hjälp av en enkelt drag- och släpp-gränssnitt.

Uppföljning Service & UH

Varje serviceorder kan innefatta en budget, med tillgång till de aktuella kostnaderna, marginalerna och PIA. Vilket ger upp-to-date inblick i status serviceorder och dess utveckling. Du kan även göra drill-down på en serviceorder för att analysera aktiviteter, material och arbete.

Fakturering Service & UH

Enkel och flexibel fakturering ingår. Fakturor kan vara baserade på intervall, milstolpar, andelen slutfört eller enligt överenskommet. Fakturor kan inkludera arbetskraft, material och omkostnader. Varje serviceorder/kontrakt kan ha sitt egen upplägg för fakturering.

Inköp & lager

Avancerad materialplanering och inköpsfunktionalitet. Material kan kopplas till specifika aktiviteter eller milstolpar och därmed ge just-in-time inköp. Stöd för flera lager i kombination med projektlager.

Tidrapportering

Rapportering av direkta och indirekta timmar med direkt mot serviceorder. Rapportering kan ske via webbläsare eller mobila enheter.

CRM

All information finns tillgänglig i CRM-modulen. De som besöker kunderna har all information tillgänglig via webben eller sin mobila enhet. Den mobila lösningen finns för iOS eller Android.

Ekonomi

Helt integrerad mot ekonomi vilket ger möjlighet till analyser av serviceorder, servicekontrakt, responstid, m.m.