Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

Projekttillverkning

ITC Project för SAP Business One är gjord för företag som anskaffar och producerar projektorienterat.

Branschlösningen omfattar CRM, logistik, projektberäkning, redovisning, projektledning, material- och kapacitetsplanering, registrering av timmar, fakturahantering och många fler funktioner. Redan över 650 ”ETO” (Engineer To Order) projektorienterade företag har beslutat att använda lösningen över hela världen.

Sap business one device

Start av projekt

Nya projekt skapas av mallar eller kopieras av tidigare projekt. Kostnadsbudgetar och försäljningspris kan vara snabbt tagit fram.

Planerat mot faktiskt utfall

Kostnaderna för arbete och material visas i varje projekt snabbt och exakt.

Gantt-diagram för projektplanering

Planera ditt nya projekt med ett interaktivt Gantt-diagram i realtid visar alla begränsningar och beroenden, kombinerat med material krav, arbetskraft, milstolpar, fakturering och leveransdatum.

Kapacitetsplanering: Institutioner, Arbete, Maskiner

Anpassa dina avdelningar, arbeten och maskiner för visning din realtid kapacitet. Överlappa din projektplan med din avdelningskapacitet för att säkerställa att du har resurser tillgängliga.

Exakt ”Available‐to‐promise”

Projektplanering integrerad med kapacitetsplanering så leveranslöften kan snabbt och tillförlitligt bestämmas

Just-in-time materialplanering

Planera materialbehov till specifika aktiviteter och faser av projektplanen. Upphandling och produktion kan bearbetas precis i tid.

Tillförlitliga leveranser

Effektiv projektplanering helt integrerad med material- och kapacitetsplanering säkerställer att projekt är färdiga och levererade i tid.

Ökade projektmarginaler

Översikt av kostnader i realtid kombinerat med integrerad projekt- och kapacitetsplanering säkerställer att kontroll på projektmarginaler och avvikelser kan snabbt identifieras.

Fakturering vid milstolpar

Färdiga projektfaser och aktiviteter kan faktureras enkelt. Fakturering gäller delbetalningar, tid och material eller procentandel av slutförandet.

Webbaserad Arbetsrapportering

Arbetstid kan tilldelas projektaktiviteter. Rapportering av tid och material kan göras av en lokal dator, mobil enhet eller via en webbläsare.

8 steg för att skapa & hantera ett projekt

Definiera ditt projekt

Du skapar enkelt ditt projekt från början, från en mall eller från ett tidigare genomfört projekt. Kopiera tidigare timmar, material och planeringskonstanter, faktureringsmall och bilagor. Justera priser, material enligt önskemål för att snabbt och enkelt skapa en projektbudget.

Ikon pratbubbla

Planera ditt projekt

Med ett klick kan du snabbt få en överblick och planera ditt projekt. Du får ett interaktivt Gantschema som visar alla konstanter, beroenden, materialbehov, arbete, projektfaser, fakturering och leveransdatum. Jämför din projektplan med din kapacitet för att säkerställa att det finns resurser för att lova leveransdatum till kunden.

Ikon pratbubbla

Prissätt ditt projekt

Efter att ha skapat en projektbudget kan du snabbt prissätta och offerera genom att använda flexibla prislistor i SAP Business One eller lägg på en marginal % på material, arbetskostnad eller den totala projektkostnaden. I din offert eller order kan du sedan använda denna kalkyl.

Ikon pratbubbla

Resursallokering

Genom att använda en intuitiv “drag and drop” bild för planering kan du snabbt och enkelt allokera projektaktiviteter till avdelningar, underavdelningar, maskiner och människor allt anpassningsbart till din organisation. Du får en överblick över resursutnyttjandet och ett underlag för att skapa arbetsorder.

Ikon pratbubbla

Materialhantering

Planera dina materialbehov utifrån projekten. Alla projekt kan innehålla individuella materialkomponenter och fördefinierade materialstrukturer. Tillsammans med detta kan du modifiera materialstrukturen till en unik materialstruktur för projektet.

Ikon pratbubbla

Tidregistrering och kontroll

Registrera tid på dina projekt, aktiviteter och arbetsorder. Användare som är på resande fot kan registrera tiden via webben. Arbetstiden visas som arbetade timmar och kan direkt jämföras mot budgeterade timmar. Timmarna uppdateras direkt i projektets Gantschema.

Ikon pratbubbla

Projektfakturering

I projektet skapa du enkelt en faktureringsmodell. Förskottsbetalning, procent av genomförande, projektfas, eller tid och material hanteras i faktureringsmodellen. Fakturor kan kopplas mot en procentsats av hur långt man slutfört projektaktivitet, projektfas eller ett specifikt datum. Allt för att säkerställa att di fakturor skapas vid överenskommen tidpunkt.

Ikon pratbubbla

Kontroll av projektets ekonomi

Alla projekt har en bild där du kan kontrollera utfall mot budget samt produkter I arbete. Det ger en snabb överblick om det sker några ekonomiska förändringar i projektet. För varje projektaktivitet eller projektfas har du en koll på planerade och aktuella kostnader, marginal i projektet, produkter i arbete och planerad budget. Du har alltid kontroll på den ekonomiska ställningen i ditt projekt och den aktuella projektmarginalen!

Service & underhåll

ITC MRO – SAP Business One for Maintenance, Repair & Overhaul

ITC MRO SAP Business One för underhåll, reparation och översyn är den perfekta lösningen för företag med service och underhållsverksamhet. Lösningen har alla nödvändiga funktioner som är nödvändiga för förebyggande och korrigerande underhåll och omfattande serviceorder inklusive orderplanering, kapacitet planering och flexibel fakturering. ITC MRO stöder serviceuppskattning baserat på mallar och förflutna projekt, omfattande fakturering med arbetskraft och delar och omfattande servicehistoria. Fördelarna inkluderar exakt och on-time fakturering, bättre utnyttjande av resurser, förbättrad finansiell kontroll, synlighet & lönsamhet och naturligtvis förbättrad kundnöjdhet.

Sap business one service underhåll

Planerat underhåll serviceorder

Baserat på underhållsfrekvensen från kundens utrustning, genererar systemet automatiskt underhållsserviceorder. Dessa kan ändras genom valbara intervall, räknare eller vad som kommer först.

Fakturering underhållsavtal

Beroende på faktureringsintervall, avtal, serviceorder, kan detta hanteras och garantera en effektiv och snabb fakturering.

Serviceärenden

Från serviceärenden kan systemet generera serviceorder. När en serviceorder tas fram på skärmen finns en komplett översikt över tidigare serviceärenden, tidigare beställningar, serviceorder och planerade serviceorder.

Planering av serviceorder

Grafiska planeringsverktyg gör planeringen snabb och enkel. Serviceorder planering och kapacitetsplanering är helt integrerade. Serviceorder och uppgifter kan tilldelas anställda med hjälp av en enkelt drag- och släpp-gränssnitt.

Uppföljning Service & UH

Varje serviceorder kan innefatta en budget, med tillgång till de aktuella kostnaderna, marginalerna och PIA. Vilket ger upp-to-date inblick i status serviceorder och dess utveckling. Du kan även göra drill-down på en serviceorder för att analysera aktiviteter, material och arbete.

Fakturering Service & UH

Enkel och flexibel fakturering ingår. Fakturor kan vara baserade på intervall, milstolpar, andelen slutfört eller enligt överenskommet. Fakturor kan inkludera arbetskraft, material och omkostnader. Varje serviceorder/kontrakt kan ha sitt egen upplägg för fakturering.

Inköp & lager

Avancerad materialplanering och inköpsfunktionalitet. Material kan kopplas till specifika aktiviteter eller milstolpar och därmed ge just-in-time inköp. Stöd för flera lager i kombination med projektlager.

Tidrapportering

Rapportering av direkta och indirekta timmar med direkt mot serviceorder. Rapportering kan ske via webbläsare eller mobila enheter.

CRM

All information finns tillgänglig i CRM-modulen. De som besöker kunderna har all information tillgänglig via webben eller sin mobila enhet. Den mobila lösningen finns för iOS eller Android.

Ekonomi

Helt integrerad mot ekonomi vilket ger möjlighet till analyser av serviceorder, servicekontrakt, responstid, m.m.