Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

Produce – Bearbetning av produktionsorder

Produce hjälper till att hantera och utföra produktionsorder genom att tillhandahålla realtidskommunikation till produktionsansvarige och operatörerna, vilket ökar arbetsprestandan på verkstadsgolvet.

Produce hjälper till att få en tydlig överblick över godkända arbetsmoment. Detta möjliggör både utförande av tids- och materialtransaktioner och rapportering av färdiga produkter. Produce är uppbyggt av två separata appar som fungerar sömlöst tillsammans. 

Produce är en digital app som hjälper den produktionsansvariga att organisera, prioritera produktionsordrar samt stödjer operatörer genom papperslös åtkomst vid utförande av operationer och insamling av produktionsdata.

En dator med ett grafikt gränssnitt

Ökad arbetsprestanda

med färdiga lösningar för specifika affärsroller för ett snabbt och smidigt sätt att arbeta.

Mindre komplexitet och en snabb inlärningskurva

genom lättanvända funktioner och självförklarande användargränssnitt.

Snabbare tillhandahållande av tjänsterna

genom enkel och problemfri implementering och minimal support.

Flexibel prenumerationsmodell

med en 3-månaders startpunkt och enkel prissättning för företag under utveckling.

Produce vänder sig till producerande företag som vill maximera sin verkstadsprestanda genom enkel prioritering av produktionsorder och direkt kommunikation till operatörer, utan manuella pappersutskrifter.

Produce är sammansatt av 2 separata applikationer som fungerar sömlöst tillsammans.

Med fokus på specifika affärsroller, deras problem och behov, stödjer Produce kommunikationen mellan produktionsansvarig på verkstadsgolvet och bearbetningsavdelningar, och tillhandahåller information i realtid för att hantera och utföra produktionsorder. 

En laptop

Produktionsansvarig

Organisera produktionsorder och spåra framsteg i realtid.

En iPad

Operatör

Se produktionsorder och registrera utfört arbete och materialanvändning.

Nyckelfunktioner

Behåll översikten

Prioritera dina produktionsordrar för att kontrollera ordningsföljden och sikten på terminalen på verkstadsgolvet.

Papperslös produktion

Få tillgång till instruktioner, material- och resurskrav och samla in din produktionsdata papperslös.

Realtidsspårning

Övervaka produktionens fortskridande, kontrollera tid och materialkostnader och slutföra produktionsordern.

Med fokus på specifika affärsroller, deras problem och behov, stödjer Produce kommunikationen mellan produktionsansvarig på verkstadsgolvet och bearbetningsavdelningarna och tillhandahåller information i realtid för att hantera och effektivisera tillverkningsprocessen.