Det digitala och innovativa affärssystemet för små & medelstora företag.

”Med fokus på små och medelstora kunder, och med stort kunnande, levererar vi SAP Business One digitala innovativa affärslösningar för företag i tillväxt.

Produktionsplanering

Transparent lagerstyrning och distribution

SAP Business One tillhandahåller exakt information om ingående och utgående leveranser, inventering och lokalisering av artiklar.

Du kan göra uppdateringar av ditt lager och kontrollera tillgängligheten i realtid samt hantera standard- och specialpriser. Du kan även tillämpa bulk- kontant- och kundrabatter samt köra rapporter som visar hur dessa påverkar verksamheten.

Två produktionsmedarbetare diskuterar på ett lager
Lagerstyrning

Lagerhantering och lagerstyrning

Hantera inventering med hjälp av olika kalkylmodeller, upprätthåll masterdata hantering för alla artiklar och tillämpa olika mätenheter och valutaenheter.

Industriarbetare med kugghjul bakom sig

Lagerplatshantering

Hantera artiklar i multipla lager, genom att dela in varje lager i flera underzoner, skapa fördelningsregler, optimera lagercirkulationen och reducera den tid det tar att hitta artiklar.

Förstoringsglas och checkbox

Kontroll av godsmottagning och utlämning

Registrering av gods- och utlämningskvitton; spåra gods på lager och under transporter; aktivera försändelse-, drop-ship- och andra order; genomför inventeringar och cykelräkningar.

Två industriarbetare

Produktion

Materialbehovsplanering, skapande och hantering av stycklistor, körplaner, för/efterkalkyler utfärdande av produktionsorder, antingen manuellt eller baserat på lagerbeståndet, global upprätthållande av priser för stycklistor.

Rapportering

Effektiv rapportering

Skapa rapporter med aktuella data och visa dem i olika format och på olika kontrollpaneler.

Du kan göra uppdateringar av ditt lager och kontrollera tillgängligheten i realtid samt hantera standard- och specialpriser.

Försäljningsdiagram

Cloud Apps

Med intelligenta lösningar för specifika roller inom företaget kan ditt team få ut mer av sitt arbete genom att bara använda det som de verkligen behöver.

Läs mer

Med SAP Business One kan du värdera ditt lager enligt standard- kostnadsberäkningar, glidande medelvärden, FIFO och andra metoder; övervaka lagersaldon och spåra överföringar i realtid.